Even voorstellen...


Ik ben Jolanda Luiten, moeder van drie kinderen en oma van 3 prachtige kleinzonen en werk als psychosociaal therapeut in mijn eigen praktijk in Kampen.  De vraag waarom doe ik wat ik doe en hoe komt het dat ik het zo doe heeft me altijd geboeid en boeit me nog.

In mijn werkzame leven heb ik verschillende functies gehad in de zorg. Door mijn ervaring als verpleegkundige in de psychiatrie kwam ik er achter dat het mijn passie is om samen met mensen de zoektocht aan te gaan om hun kracht, terug te vinden. Van daaruit  ben ik doorgegroeid naar psychosociaal therapeut.

Echtheid, openheid, eerlijkheid en respect vind ik heel belangrijk en ik luister graag naar jou zonder oordeel. Ik wil je helpen om je eigenheid, dat wat jou, jou maakt opnieuw te ontdekken door te onderzoeken wat je belemmert, zodat jij daarna de vertaalslag kunt maken naar jouw dagelijks leven.

De opleiding tot psychosociaal therapeut die ik heb afgerond bij "de Roos opleidingen" is een opleiding die wordt gegeven vanuit bijbels perspectief. In mijn persoonlijk leven is God mijn grote drijfveer en inspiratiebron.
Dat betekent niet dat jij christen of gelovig moet zijn om in therapie te komen. Ik geloof dat iedereen een innerlijke drive heeft en in staat is om het eigen leven vorm en inhoud te geven. Zodat je voluit vanuit het hart kunt leven, zoals je van oorsprong bedoelt bent.